ACC Glåmdals medlemside

Som et ledd i at vi ønsker bedre kommunikasjon mellom medlemmene har vi opprettet denne side.

Vi håper at dette er en side som vil bli brukt aktivt og at medlemmene etterhvert kan komme forslag til endringer og forbedringer.

VI hadde årsmøte 26 mars som du finner her

Første tiltak er liste med navn adresse og telefonnummer slik at vi kan få tak i hverandre, epost adresser kommer også etterhvert.
Det er selvsagt et hvert medlems ansvar at informasjon er rapportert riktig til klubben så får vi ta ansvaret for å få det ut her...

Medlemslisten er ofte komplett da det er noen som er kommet til og noen har ikke betalt (hvilket i praksis vil si at de ikke er medlemmer lenger) Oppdateringer kommer litt etterhvert, men send oss gjerne mail om endringer.

Den siste listen er fra februar 2008. Det ligger en eldre liste lenger ned her som inkluderer telefonnummer...

 

 

Aktive medlemmer med tilknytning til ACC Glåmdal - 18.02.08
Navn Adresse 
Postnr.
Poststed
 ARVE BAKKEN REFSETHØGDA
2260
KIRKENÆR
 BJARNE BERGERSEN OLUFSBORG 1
2409
ELVERUM
 ROY GJERMUND BREDESEN
2219
BRANDVAL
 FRED ANTON BØRSLUNGEN PARKENGA 1B
957
OSLO
 ROAR FJELD
2232
TOBØL
 INGER-LILL FRANTZEN PLOGVEIEN 43
679
OSLO
 TROND FURUBERG MENSRUDFELTET
2211
KONGSVINGER
 KJETIL FURUBERG ODALSVÆRK
2116
SANDER
 STEFAN GRØNNERUD VEPSVEIEN 62
2216
ROVERUD
 DAN GULLIKSTAD SKULLERUD
2224
AUSTMARKA
 EGON HELDT MIDTRE PIKSRUD
2116
SANDER
 JOHN R. HOLEN EIDEMSGT 8
2212
KONGSVINGER
 TOM RUNE KLØFTA LENSMANN JAHNSONSV. 33
2211
KONGSVINGER
 TOM ARNE KVESETBERG HOF FINNSKOG
2266
ARNEBERG
 ANDERS LANGELAND MYRVOLD
2218
LUNDERSÆTER
 TERJE K. LARSEN FJELL, STRØM ØVRE
2100
SKARNES
 OLAV A. LAVIK SOLHEIMSVINGEN 12
2022
GJERDRUM
 OLE REIDAR MYHRER ANKERVEIEN 156
757
OSLO
 STEINAR NARVESEN NERÅSEN
2210
GRANLI
 STIG NERDRUM BARKVN 14
2214
KONGSVINGER
 THORLEIF PEDERSEN STRØM
2100
SKARNES
 KRISTIAN PEDERSEN ELVESTAD
2324
VANG PÅ HEDMARK
 KJELL IVAR PEISTORPET
2283
ÅSNES FINNSKOG
 CATO PETTERSEN
2217
HOKKÅSEN
 OVE RUDSETER NORD-ODALSVEIEN
2100
SKARNES
 NILS OVE RUDSHAGEN RAAVEGEN 12
2211
KONGSVINGER
 OLAV W. SCHULSTAD
2240
MAGNOR
 RICHARD STORVAND SØDERLINDSVEIEN 9
1454
FAGERSTRAND
 TORE STRANDBERG BRINGEBÆRVEIEN 5
2209
KONGSVINGER
 VIDAR STØP SKRIVERVEIEN 37
2214
KONGSVINGER
 BJØRN R. SÆTHER BUHOLTET
2210
GRANLI
 JAN ERIK SÆTHER VEPSVEIEN 27
2216
ROVERUD
 VIDAR SÆTHER SANDERVEGEN
2116
SANDER
 ENGH TRANSPORT AS V/FRANK ENGH KURUDV. 11
2208
KONGSVINGER
 HANS OLAV VÅRLI KURUDVEIEN 8
2208
KONGSVINGER
 JAN OLE WAIS LØKKEGATA 19
2213
KONGSVINGER

 

 

Det blir sendt årsrapport hvert år til ACCN. Her er en par stykker til alle medlemmers orientering:

Årsrapport 2007 til AMCAR fra klubb 24

ACC Glåmdal er en forholdsvis liten klubb uten stort aktivitetsnivå. Vi arrangerer lokal Amcar Cruise Night den første onsdagen i måneden i samarbeid med ACCN. I de månedene vi ikke arrangerer cruising treffes vi på en lokal gjestegård. Det sendes ut sms til alle aktive medlemmer + potensielle medlemmer før hver cruising og hvert møte. De som melder interesse for å være med i klubben oppfordres til å møte på disse kveldene slik at vi kan bli bedre kjent. ACCG hadde tidligere en restriktiv holdning til nye medlemmer. Det var et krav om at man skulle stille på minst tre månedlige møter og samtidig være medlem av ACCN. Dette for å unngå en for passiv medlemsmasse. Vi stiller fortsatt krav til at medlemmer skal være medlem av ACCN, men krever ikke så mye i forhold til oppmøte. Om man er bosatt i distriktet, har stor interesse for amerikansk bil, og ikke viser utstrakt useriøs opptreden har vi tillat medlemskap.
 
I forbindelse med at vi ikke har klubblokaler bruker vi som nevnt en lokal gjestegård. For å ha et fast samlingspunkt bruker vi websiden der vi har medlemsside med innlogging der vi har generell informasjon og kontaktinformasjon slik at medlemmene kan nå hverandre via post, eller telefon. www.accglaamdal.com Vi har avventet å legge ut e-post informasjon på grunn av spam osv. Sidene er passordbeskyttet, men enkelte medlemmer har allikevel vist litt skepsis til å legge ut dette, hvilket vi har imøtekommet.

Styremøter og årsmøter har vi de siste årene avholdt hjemme hos medlemmer som har stilt plass til disposisjon. Vi har lagret verkstedutstyr, bord og stoler + mer som vi hadde i tidligere lokaler. Dette er vedtatt å kunne stilles til disposisjon om enkelte medlemmer vil finne egnede lokaler i fremtiden. Vi tenker da i første omgang på den yngre garde da ”senior”medlemmene i de fleste tilfeller er etablerte med egne lokaler til skruing og lagring. Det har vært diskutert om vi skal leie lokaler en gang i måneden hos en lokal motorhistorisk forening for å møtes og samtidig kikke på noen bilfilmer, foreløpig er dette ikke iverksatt.

Vi setter hvert år opp en oversikt over aktuelle treff og en oppfordring om samkjøring til disse. I 2007 som foregående år er det tur til 4. juli cruising som har vært mest populært og der flest har møtt til felleskjøring.

Planene for 2008 er en par grillfester der medlemmer allerede har sagt seg villig til å stille hjem og hage til disposisjon. Et par ekstra cruisinger til naboklubber (Flisa Amcarklubb, Bordertown Cruisers og RCOC Årnes) er også planlagt.

Styresammensetning er uforandret og fortsatt slik som opplyst på www.amcar.no 

Årsrapport 2004 til AMCAR fra klubb 24

Medlemsmasse

ACC Glåmdal hadde i 2004 ca 35 medlemmer. Av disse er ca 20 aktive. Vi har vært tilsluttet til ACCN/AMCAR siden 1978 og har kun medlemmer som også er betalende Amcar medlemmer. Vi inviterer de vi treffer med Amcar i distriktet, men er bekymret over dårlig tilvekst. Alle vi treffer med Amcar er velkomne til månedlige møter. Vi regner kun de som betaler AMCAR kontingent som medlemmer, men utestenger ingen. Det viser seg ofte at de allerede er AMCARmedlem eller ønsker å bli det. Vi er derimot litt for dårlige til å flytte de over slik at de blir registrert som medlem hos oss også i Amcars register. Siste utskrift jeg fikk fra Marianne på Amcar var 35 medlemmer.

Møter

Vi møtes til Amcar Cruise Night om sommeren og har på bakgrunn av dette valgt å møtes første onsdagen i måneden resten av året også. Dette fungerer som medlemsmøter og det sosiale er klart det viktigste. Vi regner dette da som 12 avholdte medlemsmøter der også styret møter nærmest hver gang og får tid til å snakke litt seg imellom. De som er mest aktive blir varslet via sms hver gang det er møte selv om det allerede er fast at det er første onsdagen i hver måned. Det sendes ut ca 25 sms + at det innimellom ringes til noen.

Vi har hatt et medlemsmøte hjemme hos et medlem der klubben spanderte brus og pizza. Dette vil også vurderes senere.

Cruise Night

Vi har hatt flotte Amcar cruise nights i sommerhalvåret. Vi har delt ut noen diplomer som vi hadde rammet inn og det var populært. Vi har vært godt synlige i bybildet på denne måten, og kun fått positiv respons. Bilder har blitt lagt ut på klubbens webside og dette har vært populært.

Klubblokale

Klubben har per tiden ikke fast lokale. Lokalet vi hadde tidligere ble så lite brukt at vi så oss nødt til å si opp leieavtalen. Dette skjedde flere år tilbake. Med en leieavtale på 18 000,- i året fant vi det uforsvarlig med dagens drift i klubben å beholde lokale. Vi er i den situasjonen at medlemmene er etablerte og har selv egne ”mekke”lokaler. Vårt møtelokale var innlemmet i vårt mekke/lagringslokale så det ble også sagt opp. Vi møtes i dag på en gjestegård i utkanten av Kongsvinger. Innehaveren her har Mustang av nyere type og vi har tidligere arrangert treff der og har et godt forhold til eieren. Med mulighet for kaffe og noe å tygge på fungerer dette flott

Mimring om 20 år siden operasjon ”Car Rescue”

I forbindelse med at det var 20 år siden klubben overtok en bilskrot på Kløfta hadde vi en markering av dette. Representant fra Amcar og Norsk motorveteran var tilstede og samlet informasjon til artikler som kom på trykk i begge magazinene. Det var litt uro hvor vidt journalistene ville klare å ha holde ulik vinkling på sine artikler. Resultatet var meget flotte artikler i begge blad. På dette møtet var en del tidligere medlemmer også ringt opp og invitert. Det var enkel servering og praten gikk livlig og de fleste ønsket at dette kunne gjenta seg. I forbindelse med dette har det også vært forsøkt å finne ut hva som skjedde med en del av disse bilene som vi ”reddet”. Det har vært til tider ganske mye tid brukt i telefon.

Web-siden

Vi har en webside som har styrket samholdet i klubben og fungert bra. Oppdatering er litt sporadisk i vinterhalvåret, men i sesongen har det vært greit med oppdateringer og populært.

Veien fremover

Det er stadig noen som mener at vi burde vært mer aktive og at vi burde hatt mekkelokale og arrangert treff. Vi har en over 25 år gammel historie der vi har vært igjennom begge deler. Avviklingen av mekkelokale kostet os ca 35 000,- og slik har vi ikke økonomi til. Arrangering av flotte treff som ble kalt St. Hans treff og var helgetreff med camping og proff musikk var i mange år på nittitallet en suksess. Det er som kjent for mange mer moro å delta en å arrangere med det resultat at vil ”sleit ut” en del medlemmer. Vi har derfor valgt å avvente begge deler. Vi vil heller støtte klubbene rundt oss som arrangerer og oppfordre våre medlemmer til å delta der. Vi har en del verktøy og utstyr så om det er enkelt medlemmer som vil gå sammen om et lokale er dette klart mulig. Klubben vil tre støttende til, men ut fra dagens situasjon ikke stå ansvarlig. Det ble for dyrt forrige gang.

Årsmøte

ACC Glåmdal avholder årsmøte 28. april der alle i styret er på valg. Vi vil til årsmøte kalle inn både tidligere og aktive medlemmer. De fleste kjenner jo hverandre og vet hvem som er potensielle til å bli aktive igjen…

Vil vil derfor rapportere ny styrebesetning etter det møtet.

Med vennlig hilsen

For ACCG Terje K. Larsen

 

Medlemsliste nov 2006

 

Navn
Adresse
e-post
telefonnummer
BAKKEN, ARVE
BARKVEIEN 14, 2214 KONGSVINGER
 

936 84 058

BERGERSEN, BJARNE
OLUFSBORG 1, 2409 ELVERUM
 

911 31 668

BREDESEN, ROY
2219 BRANDVAL
 

62 82 55 08

BØRSLUNGEN, FRED PARKENGA 1B, 0957 OSLO  

934 06 666

ENGH TRANSPORT AS
V/ FRANK ENGH , KURUDV. 11, 2208 KONGSVINGER
 

932 39 272

ERIKSSON, KERMIT
AAGOT VANGENS VEG 8, 2211 KONGSVINGER
 

934 08 300

ERIKSSON, EVA NORDLI
AAGOT VANGENS VEG 8, 2211 KONGSVINGER
 

628 16574

FJELD, ROAR
2232 TOBØL
 

62 83 55 64

FURUBERG, KJETIL
RUSTAD, 2211 KONGSVINGER
 

993 35 423

FURUBERG, TROND
MENSRUDFELTET, 2211 KONGSVINGER
 

909 19 309

GRØNNERUD, STEFAN
VEPSVEIEN 62, 2216 ROVERUD
 

958 47 101

GULLIKSTAD, DAN
SKULLERUD, 2224 AUSTMARKA
 

928 36 283

HANSEN, OLE-MARTIN
SIDEVN 9, 2211 KONGSVINGER
 

HOLEN, JOHN R.
EIDEMSGT 8, 2212 KONGSVINGER
 

62 81 43 60

HØIBY, ÅSMUND KJARTAN
ODALS VERK, 2116 SANDER
 

991 62 067

KARLSSON, ESKIL EGGEN
ROSENVANGV. 12, 2054 MOGREINA
 

63 97 29 84

KLØFTA, TOM RUNE LENSMANN JAHNSONSV. 33, 2211 KONGSVINGER  

905 23 877

KVESETBERG, TOM ARNE
HOF FINNSKOG, 2266 ARNEBERG
 

900 34 425

LANGELAND, ANDERS MYRVOLD, 2218 LUNDERSÆTER  

970 98 018

LARSEN, TERJE K.
FJELL, STRØM ØVRE, 2100 SKARNES
 

901 88 332

LAVIK, OLAV A.
SOLHEIMSVINGEN 12, 2022 GJERDRUM
 

908 84 252

MYHRER, OLE REIDAR
ANKERVEIEN 156, 0757 OSLO
 

906 49 062

NARVESEN, STEINAR
NERÅSEN, 2210 GRANLI
 

913 13 626

NERDRUM, STIG
BARKVN 14, 2214 KONGSVINGER
 

907 84 064

PEDERSEN, KRISTIAN
ELVESTAD, 2324 VANG PÅ HEDMARK
 

950 23 800

PEDERSEN, THORLEIF
STRØM, 2100 SKARNES
 

918 63 092

PEISTORPET, KJELL IVAR
2283 ÅSNES FINNSKOG
 

950 68 694

PETTERSEN, CATO
HOKKÅSEN
 

402 90 068

RUDSETER, OVE
NORD-ODALSVEIEN, 2100 SKARNES
 

62 96 10 20

RUDSHAGEN, NILS OVE
RAAVEGEN 12, 2211 KONGSVINGER
 

481 02 944

SCHULSTAD, OLAV W.
2240 MAGNOR
 

920 17 216

STENSBØL, PER OTTO
VEPSVEIEN 7, 2216 ROVERUD
 

991 03 382

STORVAND, RICHARD
SØDERLINDSVEIEN 9, 1454 FAGERSTRAND
 

 

STRANDBERG, TORE
SPEKTRUMVEIEN 5, 0666 OSLO
 

905 99 573

STØP, VIDAR
SKRIVERVEIEN 37, 2214 KONGSVINGER
 

913 27 426 -62 81 60 79

SÆTHER, BJØRN R.
2210 GRANLI
 

916 88 085

SÆTHER, VIDAR
SANDERVEGEN, 2116 SANDER
 

91648624

VÅRLI, HANS OLAV
KURUDVEIEN 8, 2208 KONGSVINGER
 

62 81 92 64

WAIS, JAN OLE
LØKKEGATA 19, 2213 KONGSVINGER
 

62 81 90 48

WESTBYE, GEIR I
BEKKEFARET 38, 2214 KONGSVINGER
 

959 18 183

ØSTBY, HÅVARD
FURUSETH, 2100 SKARNES
 

988 49 903