Vi kan treffes på 901 88 332 eller e-post: mitt fornavn alfakrøll og mitt domene.

Vi holder for tiden mest på med:

 
 • Rådgivningstjenester innen miljøkartlegging og utarbeidelse av miljøsaneringsplaner
  Inkludert avfallsberegning for øvrig avfall, utarbeidelse av avfallsplaner
 • Rådgivningstjenester innen HMS/SHA og utarbeidelse av grovrisikoanalyser/
  SHA-planer, samt utøvelse av SHA-koordinatorrollen etter byggherreforskriften på byggeprosjekter av alle størrelser. Byggherrens SHA-KP og SHA-KU (prosjektering og utførelse)
 • Rådgivning, bistand med SHA/ HMS, KS systemer
 • Rådgivningstjenester innen offentlig byggesaksbehandling og utarbeidelse
  av byggesøknader med dokumentasjon etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • Dokumentasjon til byggesaker; Herunder inkludert
  • Tegninger; fasader, plan, snitt og situasjonstegninger
  • Dokumentasjon til arbeidstilsynet.
  • Dispensasjonssøknader
 • Id kort for bygg-anlegg/ HMS byggekort.